Archives for September, 2021

M.A. प्रथम सेमेष्टर भर्ना सम्बन्धि सूचना

यस संस्कृति केन्द्रीय विभागको एम.ए. प्रथम सेमेष्टरमा अध्ययन गर्न प्रवेश परीक्षा दिई उत्तीर्ण भएका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरुलाई मिति २०७८÷०६÷११ गते देखि कार्तिक १७ सम्म प्रथम सेमेष्टरमा भर्ना हुनका लागि समय तोकिएको छ । उक्त समय भित्र नेपाल बैंक लि.कीर्तिपुर शाखामा रहेको यस विभागको च.हि.नं.०४५००१०००९९०२५०००००१ खातामा तपसिल बमोजिमको शुल्क रकम रु.११४५०।०० अक्षेरेपि एघार हजार चारसय पचास रुपैया […]

By admin | Notice . Uncategorized
DETAIL

MA 2078 Entrance Results

THE RESULTS ARE OUT !!! Results for entrance exam of Masters of arts in Culture held on 30th Bhadra, 2078 are out. Congratulations to all the passed candidates. Please contact Central Department of Nepalese History, Culture and Archaeology for further admission process.

By admin | Notice
DETAIL

MA 2nd Semester Board Exam.

Central Department of Nepalese History, Culture and Archaeology त्रिभुवन विश्वविद्यालयमानविकी तथा सामाजिक शास्त्र सब्कायडीनको कार्यालय, बल्खु, काठमाडौं ।मितिः २०७८/०५/१४ Examination Schedule of MA 2nd Semester – 2078

By admin | Notice
DETAIL

MA Second Semester Routine 2078

MA-Second Semester Routine Download
By admin | Notice
DETAIL

Find us on Google Map

Contact Us

Central Department of Nepalese History and Archaeology

Phone Number : +977-01-4331976

Email: info@cdnehca.edu.np

Tribhuvan University, Kirtipur, Kathmandu.

 

Opening Hours

Master Class : 6:45 AM to 10:00 AM

 

Ph. D. Class: 11:00 AM onwards

 

Administrative hours: 10: 00 AM  to 5:00 PM

TOP